How to translate “elective” into everyday Finnish

How to translate “elective surgery” into Finnish when the target audience is common people? I would not use the word “elektiivinen” in a package leaflet, as I think most Finns do not know what it means.

Some terms related to “elective” have been clarified on the web site of the Pirkanmaa Hospital District:

“Potilaat tulevat sairaalaan päivystyksenä tai kutsupotilaina, ja he ovat kiireellisen tai kiireettömän hoidon tarpeessa.

Kiireellisten kutsupotilaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu aloitetaan muutamien päivien kuluessa. Suunnitellun hoidon aloitus tapahtuu usein viikon parin, pääsääntöisesti viimeistään neljän viikon kuluessa tutkimusten valmistumisesta.

Ei-kiireellisten kutsupotilaiden eli kiireetöntä hoitoa tarvitsevien hoidon aloittaminen tulee lain mukaan tapahtua kuudessa kuukaudessa. Poikkeus on lastenpsykiatria, jossa hoito tulee aloittaa kolmen kuukauden kuluessa.

Päivystys tarkoittaa hoidon arviointia ja aloittamista yleensä tuntien kuluessa, pääsääntöisesti viimeistään vuorokauden sisällä hoidon tarpeen toteamisesta.

Kutsupotilaita ovat potilaat, jotka perusterveydenhuollosta, työterveyshuollosta tai yksityiseltä lääkäriltä tulleen lähetteen perustella kutsutaan tiettynä ajankohtana tutkimuksiin tai hoitoon. Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät kutsupotilaasta myös nimitystä elektiivinen potilas eli valittavissa oleva, ei-päivystyksellinen potilas.”

Based on the above passage, the patients waiting for an elective surgery are “kutsupotilaita”.

However, one cannot use the word “kutsu-” in case of surgeries. How about “kiireetön (not urgent)”? Based on a web search, it seems to be a widely used translation solution for “elective” when “elektiivinen” cannot be used . One could also add the word “suunniteltu” (“planned”) or “ennalta suunniteltu”(preplanned) to “kiireetön”. It also seems that “ennalta suunniteltu” alone is often used as a synonym for “elective”.

More definitions from a TAYS Sydänkeskus Oy brochure that I found on the web:

“- Elektiivinen: ennalta suunniteltu, potilaalle lääketieteellisin perustein kiireettömästi
tehtävä toimenpide.
– Kiireellinen: suunnittelematon, potilaalle lääketieteellisin perustein samalla sairaalajaksolla
tehtävä toimenpide.
– Päivystys: suunnittelematon, potilaalle lääketieteellisin perustein välittömästi tehtävä toimenpide.”

The Duodecim online dictionaries offer terms like “valinnaisaikainen” and “ei-päivystyksellinen” but I would rather use “ennalta suunniteltu, kiireetön” for an “elective” surgery.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s