Author Archives: Tuula S

About Tuula S

a translator whose working languages are FR + EN into Finnish

Esiintymistiheydet ja välilyönnit / Frequencies and spaces

There are still small – but very annoying – mistakes in the Finnish part of the current Appendix II that was last updated in June 2018. The Appendix is called ‘Appendix II – Medical Dictionary for Regular Activities (Version 21.0) terminology to be used in Section 4.8 ‘undesirable effects’ of the summary of product characteristics’ and it can be downloaded here.

In Finnish:

  • there is a space between a mathematical symbol like ≥ and the preceding or following number or word;
  • there is no decimal comma in thousands; instead, a space or a full stop is used.

So the Finnish translator who is working with SmPCs, labels and PLs must correct these and leave a comment for the client.

Frequencies:
Very common (≥1/10)
Common (≥1/100 to <1/10)
Uncommon (≥1/1,000 to <1/100)
Rare (≥1/10,000 to <1/1,000)
Very rare (<1/10,000)
Not known (cannot be estimated from the available data)

Esiintymistiheydet:
Hyvin yleinen (≥ 1/10)
Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)
Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)
Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)
Hyvin harvinainen (≥ 1/10 000)
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

(please also note that the word ‘esiintyvyyden’ was added to this template wording in the June 2018 update)

 

Termiratkaisuja, osa 1 – Solutions to Terminology Problems, Part 1

Vaikka käytössäni on Duodecimin loistavat lääketieteen verkkosanakirjat ( Lääketieteen termit ja Lääketieteen suomi-englanti-suomi-sanakirja) sekä muitakin sanastoja, aina ei ratkaisuja niistäkään löydy.  – Not all terms can be found in medical dictionaries. I’ll start listing some of the terms that could not be (easily) found in standard medical dictionaries.

Tässä eilisiä ratkaisujani / löytöjä:

  • drug dependence‘;  this term can refer to either (illegal) narcotic drugs (huumeet) or medical drugs (lääkkeet, lääkeaineet), or both – how do you translate it into Finnish, when the term refers e.g. to morphine that is both a medical analgesic and an illegal drug? Here is the solution:  huume-/lääke(aine)riippuvuus; huume- ja/tai lääke(aine)riippuvuus; huume- ja lääke(aine)riippuvuus (actually this Finnish term is listed in Lääketieteen suomi-englanti-suomi-sanakirja, but was not easily found there)
  • ‘low-level disinfection‘  = “alhaisen /matalan tason desinfektio / desinfiointi”,         ‘high-level disinfection’ = “korkean tason desinfektio / desinfionti” – yes, these are the terms to be used in Finnish (source: Pentti, Helenius, Kosonen (toim.)  Välinehuollon käsikirja 2003, p. 173;  and Internet search). (If you know better please leave a comment)

Ravintolisä / lisäravinne – what’s the difference?

Mikä on ravintolisän ja lisäravinteen ero? What is the difference between a ‘food supplement’ and an ‘additional nutrient’?

Ravintolisä (food supplement, dietary supplement) on Duodecim Lääketieteen termien mukaan “mm. vitamiinien ja hivenaineiden saannin varmistamiseen käytettävä valmiste, jolla ei ole lääkkeellisiä vaikutuksia”.

Lisäravinteet (additional nutrients) ovat Duodecimin Lääketieteen termien mukaan “ravintovalmisteita, joita mm. urheilijat käyttävät parantaakseen suorituskykyä.

Ravintolisien pakkausteksteille on tarkat vaatimukset, joita on esitelty mm. Eviran ravintolisäoppaassa. Sen voi ladata tästä.

A medical device recall is called a ‘field action’

Mielenkiintoista oli oppia, että lääkinnällisten laitteiden valmistajat eivät puhu “takaisinvedoista” tai “takaisinkutsuista” (recall),  kun jokin laite tai sen osa on todettu virheelliseksi ja se pitää saada markkinoilta pois.  Alalla käytetään tästä toimenpiteestä muita nimityksiä, kuten “field action” tai “product advisory”.  Suomeksi voidaan puhua ainakin “turvallisuustiedotteesta”.

Interestingly, the manufacturers of medical devices do not use the word ‘recall’; instead, when a faulty product or part must be recalled from the market they speak about ‘a field action’ or ‘product advisory’.

More information at https://attorneypages.com/hot/understanding-recalls-product-advisories.htm

More information about  these special terms in Finnish: (korjaava toimenpide = Field Safety Corrective Action, FSCA; turvallisuustiedote =Field Safety Notice, FSN) at lähde: https://www.valvira.fi/documents/14444/37132/maarays_1_2010_valmistajan_vt_ilmoitus.pdf

 

Latin abbreviations QD, BID, TID and QID

These Latin abbreviations are used on prescriptions and also seen in SPCs.  – Mitä nämä latinankieliset resepteissä (ja valmisteyhteenvedoissa) esiintyvät lyhenteet tarkoittavat suomeksi?

QD (q.d.) = once a day = kerran päivässä (kerran vuorokaudessa) (lat. quaque die)

BID (b.i.d.) = twice a day = kahdesti päivässä (kaksi kertaa vuorokaudessa) (lat. bis in die)

TID (t.i.d.) = three times a day = kolmesti päivässä (kolme kertaa vuorokaudessa) (lat. ter in die)

QID (q.i.d.) = four times a day = neljästi päivässä (neljä kertaa vuorokaudessa) (lat. quater in die).

Suomeksi nämä latinalaiset lyhenteet kirjoitetaan pienillä kirjaimilla kun taas englannissa ne voidaan kirjoittaa pienillä tai isoilla kirjaimilla.

Lähteitä/Sources: https://www.medicinenet.com/common_medical_abbreviations_and_terms/article.htm#i_-_medical_abbreviations

https://www.is.fi/terveys/art-2000000234611.html

Influenza vaccines: annual strain variations, translations for Finland (Finnish and Swedish)

Fimea has published translation recommendations for influenza vaccines: “To facilitate fluent Finnish translations of virus names in annual strain variations we are sending the attached guidance for the 2018/2019 season.”

See this Fimea page for the translations from English to Finnish and Swedish.

Helpottaakseen influenssarokotteiden viruskantojen hankalahkojen nimien kääntämistä Fimea on laatinut ohjeet niiden kirjoitusasusta.  Kyseessä ovat siis tämäntyyppiset ilmaisut: X/XXXX/X/XXXX (X0X0)-like virus -> Kannan X/XXXX/X/XXXX (X0X0) kaltainen virus

 

Mikä ihmeen kortti? Patient alert card (patient information card, patient reminder card…)

For risk minimisation purposes, patient alert cards (or patient information cards, patient reminder cards) are used.  These cards are part of ‘additional risk minimisation materials’ (‘riskienminimoinnin lisämateriaalit).

Potilaskortteja (potilaan varoituskortti, potilaan muistutuskortti) käytetään, kun jonkin lääkkeen riskien minimoimiseksi halutaan varmistua siitä, että potilas ymmärtää lääkkeen käyttöön liittyvät riskit ja osaa käyttää lääkettä turvallisesti. Joissakin korteissa sanotaan, että lääkkeiden käyttäjien olisi pidettävä kortti aina mukanaan.  Lääkärissä  (myös muun vaivan vuoksi) käyvän on syytä näyttää tämä kortti lääkärille.  Fimea julkaisee hyväksymiään koulutusmateriaaleja, myös potilaskortteja, omilla sivuillaan.

Näiden korttien nimitykset vaihtelevat sekä suomeksi että englanniksi. Englannin ‘patient alert card’ tai ‘patient reminder card’ saattaa olla käännetty suomeksi vain ‘potilaskortiksi’.  Vakiintuneita nimityksiä näille korteille ei ole. Yllä mainitulta Fimean sivuilta voi tarkastella potilaskortteja ja muuta riskien vähimmäistämiseen (minimointiin) liittyvää koulutusmateriaalia.