Category Archives: abbreviations

Abbreviations Related to Myositis /Myosiitteihin liittyviä lyhenteitä

Different subtypes of myositis /Myosiitin alatyyppejä:

  • IBM, inclusion body myositis = inkluusiokappalemyosiitti
  • PM, polymyositis = polymyosiitti
  • DM, dermatomyositis = dermatomyosiitti
  • NAM, necrotizing autoimmune myopatia = nekrotisoiva autoimmuunimyopatia

Yleistietoa lihassairauksista, myös myosiiteista eli tulehduksellisista lihastaudeista, löytyy mm. Lihastautiliiton sivuilta: Myosiitit | Lihastautiliitto.

Sairauden aktiivisuutta, sen aiheuttamia vaurioita ja potilaan toimintakykyä arvioidaan erilaisilla mittareilla.

IMACS = International Myositis Assessment & Clinical Studies Group, kansainvälinen myosiitin tutkimusyhteisö

IMACS Core Set Values = sairauden aktiivisuuden tärkeimmät mittarit, jotka IMACS on validoinut. (Please see this page for more information). Näitä ovat seuraavat:

  • GDA = Global Disease Activity, sairauden yleinen aktiivisuus sekä lääkärin (Physician GDA) että potilaan (Patient GDA) arvioimana; VAS (Visual Analogue Scale) ns. kipujana
  • MMT (Manual Muscle Testing), lääkärin vastaanotolle sopiva nopea ja yksinkertainen lihasvoimatestaus
  • HAQ (Health Assessment Questionnaire, CHAQ (Childhood Health Assessment Questionnaire), CMAS (Childhood Myositis Assessment Scale), toimintakykykyselyitä
  • Muscle enzymes, lihasentsyymit (lab tests / laboratoriokokeet)
  • MDAAT (Myositis Disease Activity Assessment Tool), työkalu liitännäisoireiden aktiivisuuden seurantaan, see e.g. here MYOACT_MITAX.pdf (reumaped.es)

What is an IFU / mitä IFU tarkoittaa?

IFU stands for ‘instructions for use’ when used in connection of medical devices. “IFU”tarkoittaa käyttöohjeita, kun kyse on lääkinnällistä laitteista (terveydenhuollon laitteista). Suomeksi “IFU” käännetään siis sanalla “käyttöohjeet”.

Lääkinnällisten laitteiden käyttöohjeiden kääntämiseen ei ole olemassa mitään tiettyjä mallipohjia tai fraasivarastoja, mutta usein ne noudattelevat totuttua tyyliä ja kaavaa. Englanniksi ohjeita ja tietoa löytyy mm. tältä sivustolta / More information about IFUs in English is available on this page:

The Definitive Guide to IFU for Medical Devices (instrktiv.com)

E-koodit / E numbers

E-koodi on eurooppalainen (numeron edessä E-kirjain) merkintätapa sellaisille lisäaineille, jotka viranomaiset ovat katsoneet Euroopan unionin alueella hyväksyttäviksi elintarvikkeiden lisäaineiksi. (lähde: Luettelo E-koodatuista aineista – Wikipedia)

E numbers (“E” stands for “Europe”) are codes for substances used as food additives for use within the European Union (EU) and European Free Trade Association (EFTA). Commonly found on food labels, their safety assessment and approval are the responsibility of the European Food Safety Authority (EFSA). (source: E number – Wikipedia)

Näitä samoja aineita sisältyy myös lääkkeisiin. Koodit ja niiden nimet suomeksi voi tarkistaa seuraavilta sivuilta: / You can check the codes and their names in Finnish on the following pages:

Tarkista elintarvikkeiden lisäaineet | E-koodit.fi

E-koodit – Ruokavirasto

Suomeksi E-koodin E-kirjaimen jälkeen ei ole välilyöntiä: E123, E460.

In Finnish, E numbers are written without a space after the letter E, for example: E123, E460.

ADI (Acceptable Daily Intake) in Finnish: hyväksyttävä päivittäinen enimmäissaanti

Weekdays in Finnish – viikonpäivät suomeksi

Help for those who only need to know the name of a weekday in Finnish 🙂

The weekdays in Finnish are:

Monday = maanantai (on Monday = maanantaina)

Tuesday = tiistai (on Tuesday = tiistaina)

Wednesday = keskiviikko (on Wednesday = keskiviikkona)

Thursday = torstai (on Thursday = torstaina)

Friday = perjantai (on Friday = perjantaina)

Saturday = lauantai (on Friday = lauantaina)

Sunday = sunnuntai (on Sunday = sunnuntaina)

Abbreviations: ma, ti, ke, to, pe, la, su

#weekdaysinFinnish

 

 

Abbreviations of amino acids – Aminohappojen lyhenteet

Ala, Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr, Val. What are they? Abbreviations for amino acids.  On the Solunetti portal there is a list of them with their Finnish names. Also their 1-letter abbreviations are included in the list.  Aminohappojen suomenkieliset lyhenteet  /(sekä 3-kirjaimiset että 1-kirjaimiset) löytyvät yllä olevasta linkistä aukeavasta listasta.

 

Guide of Pharmaceutical Product Development published in Finnish

A new guide describing the pharmaceutical product development process has been published by a Finnish consultancy company, DRA Consulting Oy,  together with Tekes.  The guide is available on this site: https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/327_2016_laakeopas.pdf

The guide e.g. explains  different phases of pharmaceutical development and includes a useful list of abbreviations (pages 66-68).

DRA Consulting Oy on julkaissut Tekesin myötävaikutuksella 70-sivuisen tietopaketin nimeltä “Opas lääkkeiden myyntilupavaatimuksista. Tuotekehitysnäkökulma Suomessa ja EU:ssa“.  (ks. linkki  yllä) Lääketieteellisten tekstien kääntäjälle oppaasta voi olla hyötyä, sillä kuten tiivistelmässä sanotaan, “lukijalle avataan alan peruskäsitteitä, käsitellään farmaseuttisia, prekliinisiä, kliinisiä, ja hallinnollisia dokumentaatiovaatimuksia ja kuvataan myyntilupahakemusprosesseja.”  Esimerkiksi lyhennelista (s. 66-68) on ilahduttavan kattava.

 

 

ATMPs, in Finnish ATMP-lääkkeet

ATMPs are “advanced-therapy medicinal products”. In Finnish many terms are used for them, e.g.  “kehittyneet terapiat”, “kehittyneet terapiavalmisteet”, “pitkälle kehitetyt terapiatuotteet”, “pitkälle kehitetyn terapian lääkkeet” and so on. ATMPs include products based on genes (gene therapy   /geeniterapia), cells (cell therapy / soluterapia) and tissues (tissue engineering / kudosmuokkaus).

However, the official name of ATMPs in Finnish seems to be “pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet”, and the best short form in Finnish is, without doubt, “ATMP-lääkkeet” or ATMP-valmisteet.

For curiosity, I checked what ATMPs are called in some other languages. In French they are “les médicaments de thérapie innovante” (MTI, ATMP), in German “die Arzneimitteln für neuartige Therapien” and in Swedish “Läkemedel för avancerad terapi”.

When using this term it should be noted that the *therapy* is *advanced*,  not the medicinal product. In other words, some of the terms in the first paragraph above are not very precise.

More information and vocabulary available in Finnish e.g. here and here.