Category Archives: clinical trials

Guide of Pharmaceutical Product Development published in Finnish

A new guide describing the pharmaceutical product development process has been published by a Finnish consultancy company, DRA Consulting Oy,  together with Tekes.  The guide is available on this site: https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/327_2016_laakeopas.pdf

The guide e.g. explains  different phases of pharmaceutical development and includes a useful list of abbreviations (pages 66-68).

DRA Consulting Oy on julkaissut Tekesin myötävaikutuksella 70-sivuisen tietopaketin nimeltä “Opas lääkkeiden myyntilupavaatimuksista. Tuotekehitysnäkökulma Suomessa ja EU:ssa“.  (ks. linkki  yllä) Lääketieteellisten tekstien kääntäjälle oppaasta voi olla hyötyä, sillä kuten tiivistelmässä sanotaan, “lukijalle avataan alan peruskäsitteitä, käsitellään farmaseuttisia, prekliinisiä, kliinisiä, ja hallinnollisia dokumentaatiovaatimuksia ja kuvataan myyntilupahakemusprosesseja.”  Esimerkiksi lyhennelista (s. 66-68) on ilahduttavan kattava.

 

 

Clinical trials: terminology sources

When translating clinical trial documents, one has to use specific terminology. Here are some sources for Finnish and/or English clinical trial terms:

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (translation of “Guideline for Good Clinical Practice”) – also contains terms in Finnish and English, and their definitions in English. A paper version available free of charge from Lääketietokeskus.

Potilasturvallisuussanasto, Lääkehoidon turvallisuussanasto by STAKES and Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO (2007); some patient safety concepts are also discussed here (terms in Finnish, Swedish and English)

Some terms and definitions can be found the site of the Turku Clinical Research Centre

Vapaaehtoinen ja valistunut. Mukana lääketutkimuksessa” (Lääketietokeskus). A brochure for people planning to participate in a clinical trial; contains also a basic glossary.

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskevaan lainsäädäntöön liittyvää sanastoa (BioMediTech)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys: Kliiniset lääketutkimukset (2012). This document also contains a glossary with definitions (pages 3 to 7)

Rokotetutkimuksen sanastoa. Vaccination trial vocabulary. Tampereen yliopisto /University of Tampere.

Lääkealan T & K-sanastoa (Drug research and development terms). Orion.

Lääketutkimuksen suunnittelu ja toteutus A.D. 2001, by Harry Scheinin (Finnanest Vol 34 Nro 3 2001): an article that contains useful information and terms