Category Archives: Fimea instructions

Lääkeaineiden yleisnimet (INN) löytyvät Fimean sivuilta

Lääkeaineilla on ainakin kolme nimeä:

1) kemiallinen nimi (chemical name)

2) yleisnimi (INN eli international nonproprietary name) eli geneerinen nimi (generic name) ja

3) kauppanimi (ä) (trade name(s), proprietary name(s))

Helppona esimerkkinä tästä vaikkapa tunnettu särkylääke “aspiriini”, jonka alkuperäinen kauppanimi “Aspirin” on niin tunnettu, että se on muuttunut lähes yleisnimeksi. Yleisnimi on kuitenkin “asetyylisalisyylihappo” ja kemiallinen nimi on “2-(asetyylioksi)bentsoehappo”.

Asetyylisalisyylihappoa myydään Suomessa Aspirin-kauppanimen lisäksi esim. “Disperin”-nimellä.

Fimea julkaisee lääkeaineiden yleisnimistä kolmikielistä (englanti-latina-suomi) luetteloa, joka päivitetään aika ajoin. Lista löytyy seuraavan sivun alalaidan linkistä: http://www.fimea.fi/valvonta/lait_ja_ohjeet/euroopan_farmakopea/laakeaineiden_yleisnimet_inn_

The Finnish non-proprietary names of drugs can be found in the English-Latin-Finnish list published by Fimea (link to the list on the page mentioned above).

 

“Ohjeet antamisesta”, “ohjeet antamiseen or “antamisohjeet”?”

I often see the following type of translation in SPCs:

Comprehensive instructions for administration are given in the package leaflet, section 7, “Instructions for use”

Yksityiskohtaiset ohjeet XYZ-valmisteen antamisesta löytyvät pakkausselosteesta kohdasta 7, ”Käyttöohjeet”.

But one should translate “instructions for administration” using the structure “ohjeet antamiseen” or “antamisohjeet”. Think about “Instructions for making coffee”. In idiomatic Finnish. one doesn’t say “Ohjeet kahvin keittämisestä” but either “Kahvin keittämisohjeet” or “Ohjeet kahvin keittämiseen”. Do you agree?

This kind of a structure should be corrected in the templates, too, if present there.