Category Archives: Finnish

About the use of the percent sign in Finnish: “With 0,9 % solution” = “0,9-prosenttisella” – the word has to be written out

From Wikipedia, page https://en.wikipedia.org/wiki/Percent_sign: ‘In Finnish, the percent sign is always spaced, and a case suffix can be attached to it using the colon (e.g. 50 %:n kasvu ‘an increase of 50%’). ‘ Siis suomen kielessä prosentin jälkeen tulee aina välilyönti, ja tarvittaessa siihen on liitettävä sijapääte kaksoispisteen avulla (“50 %:n kasvu”)

That is true, but when the word is “-prosenttinen”, not “prosentti”, one cannot use the percent sign. One has to write the word out.

Kirjasta Lääketieteen kieliopas (toim. Raivio, Pernaa, Teppo; Duodecim 1994), sivu 95: “Merkki % ei kuitenkaan tarkoita adjektiivia prosenttinen. Se on kirjoitettava kokonaan, esimerkiksi 10-prosenttinen. Lauserakennetta voidaan myös muuttaa niin, että voidaan käyttää substantiivin %-merkkiä.” Tästä on kirjassa annettu esimerkkinä lauseen muokkaus seuraavasti ” 10-prosenttiseen neutraloituun formaliiniin” -> “10 %:n neutraloituun formaliiniin” (luetaan prosentin).

Lauseenpätkää “with 5% glucose solution” ei voida kuitenkaan kääntää suomeksi muotoon “laimennetaan 5 %:lla glukoosiliuoksella” vaan “prosenttinen” on kirjoitettava auki: “laimennetaan 5-prosenttisella glukoosiliuoksella”.

What is an IFU / mitä IFU tarkoittaa?

IFU stands for ‘instructions for use’ when used in connection of medical devices. “IFU”tarkoittaa käyttöohjeita, kun kyse on lääkinnällistä laitteista (terveydenhuollon laitteista). Suomeksi “IFU” käännetään siis sanalla “käyttöohjeet”.

Lääkinnällisten laitteiden käyttöohjeiden kääntämiseen ei ole olemassa mitään tiettyjä mallipohjia tai fraasivarastoja, mutta usein ne noudattelevat totuttua tyyliä ja kaavaa. Englanniksi ohjeita ja tietoa löytyy mm. tältä sivustolta / More information about IFUs in English is available on this page:

The Definitive Guide to IFU for Medical Devices (instrktiv.com)

Weekdays in Finnish – viikonpäivät suomeksi

Help for those who only need to know the name of a weekday in Finnish 🙂

The weekdays in Finnish are:

Monday = maanantai (on Monday = maanantaina)

Tuesday = tiistai (on Tuesday = tiistaina)

Wednesday = keskiviikko (on Wednesday = keskiviikkona)

Thursday = torstai (on Thursday = torstaina)

Friday = perjantai (on Friday = perjantaina)

Saturday = lauantai (on Friday = lauantaina)

Sunday = sunnuntai (on Sunday = sunnuntaina)

Abbreviations: ma, ti, ke, to, pe, la, su

#weekdaysinFinnish

 

 

Abbreviations of amino acids – Aminohappojen lyhenteet

Ala, Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr, Val. What are they? Abbreviations for amino acids.  On the Solunetti portal there is a list of them with their Finnish names. Also their 1-letter abbreviations are included in the list.  Aminohappojen suomenkieliset lyhenteet  /(sekä 3-kirjaimiset että 1-kirjaimiset) löytyvät yllä olevasta linkistä aukeavasta listasta.

 

Are the endings with -ä and -a both correct?

A client asked: “why there is one occurrence of “sta” and one occurrence of “stä” in the phrases below? Are both correct?

 • voi esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä
 • voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta

My quick answer (without long grammatical explanations):

-stä and -sta are both correct in their respective places. The reason:  the vowel used in the ending depends on the vovels present in the beginning of the word. This phenomenon  is called “vowel harmony“.

100 = sata -> sadasta
10 = kymmenen -> kymmenestä
1 = yksi -> yhdestä
1000 = tuhat -> tuhannesta

A certain vowel combination requires -ä, another vowel combination requires -a.

There are some foreign words where both endings can be used, e.g. analyysi; ‘analyysistä’ and ‘analyysista’ are both ok. But this is rare.

 

Lääkeaineiden yleisnimet (INN) löytyvät Fimean sivuilta

Lääkeaineilla on ainakin kolme nimeä:

1) kemiallinen nimi (chemical name)

2) yleisnimi (INN eli international nonproprietary name) eli geneerinen nimi (generic name) ja

3) kauppanimi (ä) (trade name(s), proprietary name(s))

Helppona esimerkkinä tästä vaikkapa tunnettu särkylääke “aspiriini”, jonka alkuperäinen kauppanimi “Aspirin” on niin tunnettu, että se on muuttunut lähes yleisnimeksi. Yleisnimi on kuitenkin “asetyylisalisyylihappo” ja kemiallinen nimi on “2-(asetyylioksi)bentsoehappo”.

Asetyylisalisyylihappoa myydään Suomessa Aspirin-kauppanimen lisäksi esim. “Disperin”-nimellä.

Fimea julkaisee lääkeaineiden yleisnimistä kolmikielistä (englanti-latina-suomi) luetteloa, joka päivitetään aika ajoin. Lista löytyy seuraavan sivun alalaidan linkistä: http://www.fimea.fi/valvonta/lait_ja_ohjeet/euroopan_farmakopea/laakeaineiden_yleisnimet_inn_

The Finnish non-proprietary names of drugs can be found in the English-Latin-Finnish list published by Fimea (link to the list on the page mentioned above).

 

Months in Finnish (and how to write the date)

The months in Finnish are the following (English names in brackets):

 • tammikuu (January)
 • helmikuu (February)
 • maaliskuu (March)
 • huhtikuu (April)
 • toukokuu (May)
 • kesäkuu (June)
 • heinäkuu (July)
 • elokuu (August)
 • syyskuu (September)
 • lokakuu (October)
 • marraskuu (November)
 • joulukuu (December).

The date is normally expressed in the following ways:

 • 6.12.2015 = 6. joulukuuta 2015
 • 29.11.1962 = 29. marraskuuta 1962
 • 15.6.2016 = 15. kesäkuuta 2016

Please note that in the date expression where the month name is written out, there is a full stop after the number indicating the day,  and the ending ‘- ta’ must be added to the month name.

Shortening of the month names is done by dropping  the “kuu” part out of the word (kuu =month):  tammi, helmi, maalis etc.

In Finnish texts, dates are commonly written with numbers only:  3.1.2015. In more solemn texts, month names are used: 3. tammikuuta 2015.

In the Finnish templates, e.g. QRD template version 10.1 , SPC sections 9 and 10 (see below),  the expression ‘PP kuukausi VVVV’ is not correct – the date must be expressed PP. kuukautta VVVV. 

 1. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

<Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: {PP kuukausi VVVV}>(My note: the spelling of the date is wrong)

<Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: {PP kuukausi VVVV}> (My note: the spelling of the date is wrong)

 1. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

{KK/VVVV}>

<{PP.KK.VVVV}>

<{PP kuukausi VVVV}> (My note: the spelling of the date is wrong)

———————————

Month names can have other endings, too (e.g. in July = heinäkuussa),  so if you have to insert a month name in Finnish in the text but you don’t know Finnish, it is wise to ask a person who knows Finnish to check your insertion.

 

Small but problematic – signal words into Finnish

Until now, I did not know that  the signal words “Danger”, “Warning” and “Caution” (and “Notice”)  and their translations into several languages have been standardized and also their translations into Finnish!

Danger = Vaara

Warning = Varoitus

Caution = Huomio

Notice = Huomautus

Of course we translators have often translated these signal words in this very way, but it was nice to find out that the standard versions in a document.  EDIT (2019):  In this post, there was originally a link to the document where I found these terms, but unfortunately the document has disappeared / its address has been changed since.

Patient safety terms in Finnish

Some time ago I found a patient and drug safety terminology publication from year 2007, “Potilasturvallisuussanasto. Lääkehoidon turvallisuussanasto“. It as been compiled by Stakes (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, from year 2009 a part of THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) and Rohto (Lääkehoidon kehittämiskeskus, now also apparently part of THL).

These glossaries, including many definitions, have been compiled by specialist working groups. I have picked up the terms in English and Finnish and listed them below; for definitions and explanations, please see the actual publication. Also remember the context: these relate strictly to patient safety and medication safety, and it is possible that other terms can be used, too.

Patient safety terms:

 • patient safety = potilasturvallisuus
 • barriers, defences = suojaukset
 • nonconfirmity, error = poikkeama (for the explanation why “virhe” isn’t used, please refer to the actual publication, page 6)
 • patient safety incident = vaaratapahtuma, potilasturvallisuustapahtuma
 • near miss = läheltä piti -tapahtuma
 • adverse event = haittatapahtuma
 • harm = hoitohaitta
 • adverse effect (of medical care) = haittavaikutus
 • patient injury = potilasvahinko

Drug safety terms:

 • drug safety =  lääketurvallisuus
 • adverse reaction, adverse drug reaction (ADR) = lääkkeen haittavaikutus
 • serious adverse reaction = lääkkeen vakava haittavaikutus
 • unexpected adverse drug reaction = lääkkeen odottamaton haittavaikutus
 • pharmacovigilance = lääketurvatoiminta
 • medication safety = lääkitysturvallisuus
 • medication error = lääkityspoikkeama
 • error of commission = poikkeama tekemisen seurauksena
 • error of omission = poikkeama tekemättä jättämisen seurauksena
 • prescribing error = lääkkeenmääräämispoikkeama
 • dispensing error = lääkkeen toimituspoikkeama
 • administration error = lääkkeen antopoikkeama
 • medication safety incident = lääkehoidon vaaratapahtuma
 • adverse drug event, ADE = lääkehaittatapahtuma
 • underuse =lääkkeen alikäyttö
 • overuse = lääkkeen ylikäyttö
 • drug abuse = lääkkeen väärinkäyttö
 • co-medication = yhteiskäyttö
 • duplicative therapy = päällekkäiskäyttö
 • polypharmacy = (tarpeeton) monilääkitys
 • harmful interactions = haitalliset yhteisvaikutukset

“Tabulated list of adverse reactions” in Finnish

Several different Finnish translations are used for the phrase “Tabulated list of adverse reactions“, that is used as a heading in the SPC section 4.8. This heading is not part of any template but can be translated freely (so far), and I have come across at least the following wordings:

 • haittavaikutustaulukko
 • taulukoitu luettelo haittavaikutuksista
 • taulukoitu yhteenveto haittavaikutuksista
 • taulukkomuotoinen luettelo haittavaikutuksista
 • haittavaikutukset esitettynä yhteenvetona taulukkomuodossa
 • taulukko haittavaikutuksista
 • luettelo haittavaikutuksista

“To tabulate” means “taulukoida, esittää taulukossa” (source: English-Finnish dictionaries) or in English “to set out, arrange, or write in a tabular form” (source: The Collins English Dictionary).

Would you rather write  “Luettelo osallistujista”  or “Osallistujaluettelo” (both mean ‘list of participants’, “Taulukko arvosanoista”  or “Arvosanataulukko” (both mean ‘table of grades’)?

The English-Finnish Technical Dictionary “Enteka” gives the following example. “The results are tabulated below.” = “Tulokset on esitetty taulukossa alla.”

Which one of the above do you think is best – or do you still have another suggestion?