Category Archives: foreign terms in Finnish

Patient safety terms in Finnish

Some time ago I found a patient and drug safety terminology publication from year 2007, “Potilasturvallisuussanasto. Lääkehoidon turvallisuussanasto“. It as been compiled by Stakes (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, from year 2009 a part of THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) and Rohto (Lääkehoidon kehittämiskeskus, now also apparently part of THL).

These glossaries, including many definitions, have been compiled by specialist working groups. I have picked up the terms in English and Finnish and listed them below; for definitions and explanations, please see the actual publication. Also remember the context: these relate strictly to patient safety and medication safety, and it is possible that other terms can be used, too.

Patient safety terms:

 • patient safety = potilasturvallisuus
 • barriers, defences = suojaukset
 • nonconfirmity, error = poikkeama (for the explanation why “virhe” isn’t used, please refer to the actual publication, page 6)
 • patient safety incident = vaaratapahtuma, potilasturvallisuustapahtuma
 • near miss = läheltä piti -tapahtuma
 • adverse event = haittatapahtuma
 • harm = hoitohaitta
 • adverse effect (of medical care) = haittavaikutus
 • patient injury = potilasvahinko

Drug safety terms:

 • drug safety =  lääketurvallisuus
 • adverse reaction, adverse drug reaction (ADR) = lääkkeen haittavaikutus
 • serious adverse reaction = lääkkeen vakava haittavaikutus
 • unexpected adverse drug reaction = lääkkeen odottamaton haittavaikutus
 • pharmacovigilance = lääketurvatoiminta
 • medication safety = lääkitysturvallisuus
 • medication error = lääkityspoikkeama
 • error of commission = poikkeama tekemisen seurauksena
 • error of omission = poikkeama tekemättä jättämisen seurauksena
 • prescribing error = lääkkeenmääräämispoikkeama
 • dispensing error = lääkkeen toimituspoikkeama
 • administration error = lääkkeen antopoikkeama
 • medication safety incident = lääkehoidon vaaratapahtuma
 • adverse drug event, ADE = lääkehaittatapahtuma
 • underuse =lääkkeen alikäyttö
 • overuse = lääkkeen ylikäyttö
 • drug abuse = lääkkeen väärinkäyttö
 • co-medication = yhteiskäyttö
 • duplicative therapy = päällekkäiskäyttö
 • polypharmacy = (tarpeeton) monilääkitys
 • harmful interactions = haitalliset yhteisvaikutukset

How to translate “elective” into everyday Finnish

How to translate “elective surgery” into Finnish when the target audience is common people? I would not use the word “elektiivinen” in a package leaflet, as I think most Finns do not know what it means.

Some terms related to “elective” have been clarified on the web site of the Pirkanmaa Hospital District:

“Potilaat tulevat sairaalaan päivystyksenä tai kutsupotilaina, ja he ovat kiireellisen tai kiireettömän hoidon tarpeessa.

Kiireellisten kutsupotilaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu aloitetaan muutamien päivien kuluessa. Suunnitellun hoidon aloitus tapahtuu usein viikon parin, pääsääntöisesti viimeistään neljän viikon kuluessa tutkimusten valmistumisesta.

Ei-kiireellisten kutsupotilaiden eli kiireetöntä hoitoa tarvitsevien hoidon aloittaminen tulee lain mukaan tapahtua kuudessa kuukaudessa. Poikkeus on lastenpsykiatria, jossa hoito tulee aloittaa kolmen kuukauden kuluessa.

Päivystys tarkoittaa hoidon arviointia ja aloittamista yleensä tuntien kuluessa, pääsääntöisesti viimeistään vuorokauden sisällä hoidon tarpeen toteamisesta.

Kutsupotilaita ovat potilaat, jotka perusterveydenhuollosta, työterveyshuollosta tai yksityiseltä lääkäriltä tulleen lähetteen perustella kutsutaan tiettynä ajankohtana tutkimuksiin tai hoitoon. Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät kutsupotilaasta myös nimitystä elektiivinen potilas eli valittavissa oleva, ei-päivystyksellinen potilas.”

Based on the above passage, the patients waiting for an elective surgery are “kutsupotilaita”.

However, one cannot use the word “kutsu-” in case of surgeries. How about “kiireetön (not urgent)”? Based on a web search, it seems to be a widely used translation solution for “elective” when “elektiivinen” cannot be used . One could also add the word “suunniteltu” (“planned”) or “ennalta suunniteltu”(preplanned) to “kiireetön”. It also seems that “ennalta suunniteltu” alone is often used as a synonym for “elective”.

More definitions from a TAYS Sydänkeskus Oy brochure that I found on the web:

“- Elektiivinen: ennalta suunniteltu, potilaalle lääketieteellisin perustein kiireettömästi
tehtävä toimenpide.
– Kiireellinen: suunnittelematon, potilaalle lääketieteellisin perustein samalla sairaalajaksolla
tehtävä toimenpide.
– Päivystys: suunnittelematon, potilaalle lääketieteellisin perustein välittömästi tehtävä toimenpide.”

The Duodecim online dictionaries offer terms like “valinnaisaikainen” and “ei-päivystyksellinen” but I would rather use “ennalta suunniteltu, kiireetön” for an “elective” surgery.

 

“Healthcare professional” in Finnish

Usually, “healthcare professional” is translated as “terveydenhuollon ammattilainen“; that term  I usually see in other translators’ work that I check or edit, and I have also used the same term.

However, in a Kela paper (Kela = the Finnish Social Security institution)  I happened to see I the term “terveydenhuollon ammattihenkilö“. Checking the Internet, the term “terveydenhuollon ammattihenkilö” is widely used: there is even a law called  “Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä”.  So, should we translators start translating “healtcare professional” as “terveydenhuollon ammattihenkilö”?