Category Archives: inconsistencies between templates

“Healthcare professional” in Finnish

 

The term “healthcare professional(s)” is common in EMA texts. It is used in templates, e.g in the decentralised template (v.4.0, 02/2016) as follows:

  • in the beginning of the SPC:  “Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.” (Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.)
  • in the SPC section 4.8. “Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions….) (Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista…)
  • in the end of PIL: “The following information is intended for healthcare professionals only:” (Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:)

OK, here we have a problem. (Besides the fact that sentence “Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions” has been translated in two different ways into Finnish). The templates are using two different terms for “healthcare professional” in Finnish: terveydenhoidon ammattilainen and  hoitoalan ammattilainen.  – Which one to choose when my client (who does not speak Finnish)  asks me to translate “Your healthcare professional” using “the template term”.  If I could translate freely,  would say “sinua hoitava henkilökunta”, but now I have to choose from the two mentioned above. This task is further complicated by the fact that one cannot really translate “your” directly into Finnish here, or else one gets a strange phrase in Finnish, “Sinun terveydenhoidon ammattilaisesi”,  that would give an impression that you have someone working privately (only) for you…) . Instead of “sinun” (your) one should say “sinua hoitava” (the one/ those who are taking care of you”).

The translation of “your healthcare professional” would thus be”sinua hoitava terveydenhoidon ammattilainen” or “sinua hoitava hoitoalan ammattilainen”. Or do you have any better suggestions?

Inconsistencies between the veterinary SPC, labels and PL, and with similar phrases in the human templates

The heading “NAME OF THE VETERINARY MEDICINAL PRODUCT” has been translated in two ways into Finnish: in the veterinary SPC and outer/inner carton labels the term is different than in the PL, “small immediate packaging unit” and “blisters or strips” labels.

in the Summary of Product Characteristics:
1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

in the Outer package/immediate package labels:
2. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

in the Small immediate package labels:
1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

in the Blisters or Strips labels:
1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

in the Package leaflet:
2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

This incoherence in Finnish causes trouble for the translator and proofreader
—–
Some other phrases that should be revised (comparing them also to the human templates):

In the veterinary Summary of Product Characteristics:
6.6. Erityiset varotoimet käyttämättömien lääkevalmisteiden tai niistä peräisin olevien jätemateriaalien hävittämiselle. (Special precautions for the disposal of unused veterinary medicinal products or waste materials derived from the use of such products)

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. (Any unused veterinary medicinal product or waste materials derived from such veterinary medicinal products should be disposed in accordance with local requirement.)

In the veterinary Package Leaflet:
13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI (SPECIAL PRECAUTIONS FOR THE DISPOSAL OF UNUSED PRODUCT OR WASTE MATERIALS, IF ANY)

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle. (Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste).

Some questions: Is it better to say “varotoimet… hävittämiselle” or “varotoimet hävittämiseksi“? Kielitoimiston sanakirja gives an example: “Ryhtyä varotoimiin vahinkojen ehkäisemiseksi.” (I think that -lle is not good Finnish in this context). Or are there any other better ways to try to say this?

Some ideas about how to formulate these phrases in natural Finnish could be found in this article about disposal of medicines:
http://sic.fimea.fi/3_2015/syopalaakkeet_laakejatteena

There you can e.g. read that: Lääkejäte on jätelain mukaisesti aina vaarallista jätettä, joka on hävitettävä oikein. Lääkejätettä ei saa esimerkiksi heittää sekajätteen joukkoon tai päästää viemäriin, vaan se tulee aina toimittaa asianmukaiseen vaarallisen jätteen vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.

o

Inconsistencies between the human and veterinary template translations

“Katso kohta 6.1” or “ks. kohta 6.1”?

In the veterinary template (Version 8, 10/2102), section 2 (Qualitative and quantative composition /Laadullinen ja määrällinen koostumus), the phrase “For the full list of excipients, see section 6.1” has been translated into Finnish as “Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1”.
There’s nothing wrong with that, but in the human templates the same has been translated as “Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.”
I think only one version should “ks./katso” be used in both templates.

Section heading ” Qualitative and quantitative composition” translated in 2 different ways

Also in the same veterinary template the section 2 heading has been translated (as mentioned above) as “Laadullinen ja määrällinen koostumus”. In the human templates, the same heading has been translated as “Vaikuttavat aineet ja niiden määrät”.