Category Archives: orphan drugs

Guide of Pharmaceutical Product Development published in Finnish

A new guide describing the pharmaceutical product development process has been published by a Finnish consultancy company, DRA Consulting Oy,  together with Tekes.  The guide is available on this site: https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/327_2016_laakeopas.pdf

The guide e.g. explains  different phases of pharmaceutical development and includes a useful list of abbreviations (pages 66-68).

DRA Consulting Oy on julkaissut Tekesin myötävaikutuksella 70-sivuisen tietopaketin nimeltä “Opas lääkkeiden myyntilupavaatimuksista. Tuotekehitysnäkökulma Suomessa ja EU:ssa“.  (ks. linkki  yllä) Lääketieteellisten tekstien kääntäjälle oppaasta voi olla hyötyä, sillä kuten tiivistelmässä sanotaan, “lukijalle avataan alan peruskäsitteitä, käsitellään farmaseuttisia, prekliinisiä, kliinisiä, ja hallinnollisia dokumentaatiovaatimuksia ja kuvataan myyntilupahakemusprosesseja.”  Esimerkiksi lyhennelista (s. 66-68) on ilahduttavan kattava.

 

 

Where to find information about orphan drugs (in Finnish)?

An orphan drug is “harvinaislääke” in Finnish, and means “harvinaiseen sairauteen käytetty lääkeaine, jonka tutkimiseen ja valmistamiseen on kaupallisissa lääkeyhtiöissä menekin vähäisyyden takia usein vain vähän kiinnostusta”  (definition taken from the online version of the medical dictionary Lääketieteen termit).  These drugs are listed in the EU register for orphan drugs .

Besides, there is information about orphan drugs and rare diseases on the Orphanet web page. (You can also choose another language than Finnish.)  Fimea has published an article about these drugs and rare diseases in 2011.  The article is written by Jaana Kallio and Veijo Saano and from it one can learn that in the EU, there is a committee called COMP which means Committee for Orphan Medicinal Products, in Finnish “harvinaislääkekomitea”. In this article, the term “orphan drug designation” has been translated as “harvinaislääkestatus”.