Category Archives: Uncategorized

Kosmeettisen tuotteen ainesosat / Ingredients in cosmetics

Should one translate the ingredient list of a lipstick or nail polish? No need to do so. The list should  be left in English, for clarity.  If the list is, however, translated to the local language, the ingredients should be listed also in English somewhere in the package.

Pitääkö kosmeettisten aineiden, kuten huulipunan tai kynsilakan, ainesosaluettelo kääntää suomeksi? Alla olevien ohjeiden mukaan ei pidä; jos se kuitenkin käännetään, niin alkuperäinen englanninkielinen luettelo pitää olla silti luettavissa pakkauksesta.

Mikä on INCI? https://incihaku.fi/artikkeli/4/mika-ihmeen-inci

Miten ainesosat pitää merkitä? http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_puheenaiheita/inci-lista_kuinka_sita_luetaan/

Cosmetics glossary in Finnish / kosmetiikkasanasto: http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikkasanasto/

The Finnish INCI search: https://incihaku.fi/

A page where some ingredients are explained in Finnish (synonyms in English listed, too): Ainesosat – Ecco Verde verkkokauppa (ecco-verde.fi)

Kuva ihon rakenteesta: Ihon rakenne ja muutokset ikääntyessä – Terveyskirjasto

Esiintymistiheydet ja välilyönnit / Frequencies and spaces

There are still small – but very annoying – mistakes in the Finnish part of the current Appendix II that was last updated in June 2018. The Appendix is called ‘Appendix II – Medical Dictionary for Regular Activities (Version 21.0) terminology to be used in Section 4.8 ‘undesirable effects’ of the summary of product characteristics’ and it can be downloaded here.

In Finnish:

  • there is a space between a mathematical symbol like ≥ and the preceding or following number or word;
  • there is no decimal comma in thousands; instead, a space or a full stop is used.

So the Finnish translator who is working with SmPCs, labels and PLs must correct these and leave a comment for the client.

Frequencies:
Very common (≥1/10)
Common (≥1/100 to <1/10)
Uncommon (≥1/1,000 to <1/100)
Rare (≥1/10,000 to <1/1,000)
Very rare (<1/10,000)
Not known (cannot be estimated from the available data)

Esiintymistiheydet:
Hyvin yleinen (≥ 1/10)
Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)
Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)
Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)
Hyvin harvinainen (≥ 1/10 000)
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

(please also note that the word ‘esiintyvyyden’ was added to this template wording in the June 2018 update)

 

Termiratkaisuja – Solutions to some Terminology Problems

Vaikka käytössäni on Duodecimin loistavat lääketieteen verkkosanakirjat ( Lääketieteen termit ja Lääketieteen suomi-englanti-suomi-sanakirja) sekä muitakin sanastoja, aina ei ratkaisuja niistäkään löydy.  – Not all terms can be found in medical dictionaries. I’ll start listing some of the terms that could not be (easily) found in standard medical dictionaries.

Tässä eilisiä ratkaisujani / löytöjä:

  • drug dependence‘;  this term can refer to either (illegal) narcotic drugs (huumeet) or medical drugs (lääkkeet, lääkeaineet), or both – how do you translate it into Finnish, when the term refers e.g. to morphine that is both a medical analgesic and an illegal drug? Here is the solution:  huume-/lääke(aine)riippuvuus; huume- ja/tai lääke(aine)riippuvuus; huume- ja lääke(aine)riippuvuus (actually this Finnish term is listed in Lääketieteen suomi-englanti-suomi-sanakirja, but was not easily found there)
  • ‘low-level disinfection‘  = “alhaisen /matalan tason desinfektio / desinfiointi”,         ‘high-level disinfection’ = “korkean tason desinfektio / desinfionti” – yes, these are the terms to be used in Finnish (source: Pentti, Helenius, Kosonen (toim.)  Välinehuollon käsikirja 2003, p. 173;  and Internet search). (If you know better please leave a comment)

A medical device recall is called a ‘field action’

Mielenkiintoista oli oppia, että lääkinnällisten laitteiden valmistajat eivät puhu “takaisinvedoista” tai “takaisinkutsuista” (recall),  kun jokin laite tai sen osa on todettu virheelliseksi ja se pitää saada markkinoilta pois.  Alalla käytetään tästä toimenpiteestä muita nimityksiä, kuten “field action” tai “product advisory”.  Suomeksi voidaan puhua ainakin “turvallisuustiedotteesta”.

Interestingly, the manufacturers of medical devices do not use the word ‘recall’; instead, when a faulty product or part must be recalled from the market they speak about ‘a field action’ or ‘product advisory’.

More information at https://attorneypages.com/hot/understanding-recalls-product-advisories.htm

More information about  these special terms in Finnish: (korjaava toimenpide = Field Safety Corrective Action, FSCA; turvallisuustiedote =Field Safety Notice, FSN) at lähde: https://www.valvira.fi/documents/14444/37132/maarays_1_2010_valmistajan_vt_ilmoitus.pdf

 

Latin abbreviations QD, BID, TID and QID

These Latin abbreviations are used on prescriptions and also seen in SPCs.  – Mitä nämä latinankieliset resepteissä (ja valmisteyhteenvedoissa) esiintyvät lyhenteet tarkoittavat suomeksi?

QD (q.d.) = once a day = kerran päivässä (kerran vuorokaudessa) (lat. quaque die)

BID (b.i.d.) = twice a day = kahdesti päivässä (kaksi kertaa vuorokaudessa) (lat. bis in die)

TID (t.i.d.) = three times a day = kolmesti päivässä (kolme kertaa vuorokaudessa) (lat. ter in die)

QID (q.i.d.) = four times a day = neljästi päivässä (neljä kertaa vuorokaudessa) (lat. quater in die).

Suomeksi nämä latinalaiset lyhenteet kirjoitetaan pienillä kirjaimilla kun taas englannissa ne voidaan kirjoittaa pienillä tai isoilla kirjaimilla.

Lähteitä/Sources: https://www.medicinenet.com/common_medical_abbreviations_and_terms/article.htm#i_-_medical_abbreviations

https://www.is.fi/terveys/art-2000000234611.html

Influenza vaccines: annual strain variations, translations for Finland (Finnish and Swedish)

Fimea has published translation recommendations for influenza vaccines: “To facilitate fluent Finnish translations of virus names in annual strain variations we are sending the attached guidance for the 2018/2019 season.”

See this Fimea page for the translations from English to Finnish and Swedish.

Helpottaakseen influenssarokotteiden viruskantojen hankalahkojen nimien kääntämistä Fimea on laatinut ohjeet niiden kirjoitusasusta.  Kyseessä ovat siis tämäntyyppiset ilmaisut: X/XXXX/X/XXXX (X0X0)-like virus -> Kannan X/XXXX/X/XXXX (X0X0) kaltainen virus

 

Mikä ihmeen kortti? Patient alert card (patient information card, patient reminder card…)

For risk minimisation purposes, patient alert cards (or patient information cards, patient reminder cards) are used.  These cards are part of ‘additional risk minimisation materials’ (‘riskienminimoinnin lisämateriaalit).

Potilaskortteja (potilaan varoituskortti, potilaan muistutuskortti) käytetään, kun jonkin lääkkeen riskien minimoimiseksi halutaan varmistua siitä, että potilas ymmärtää lääkkeen käyttöön liittyvät riskit ja osaa käyttää lääkettä turvallisesti. Joissakin korteissa sanotaan, että lääkkeiden käyttäjien olisi pidettävä kortti aina mukanaan.  Lääkärissä  (myös muun vaivan vuoksi) käyvän on syytä näyttää tämä kortti lääkärille.  Fimea julkaisee hyväksymiään koulutusmateriaaleja, myös potilaskortteja, omilla sivuillaan.

Näiden korttien nimitykset vaihtelevat sekä suomeksi että englanniksi. Englannin ‘patient alert card’ tai ‘patient reminder card’ saattaa olla käännetty suomeksi vain ‘potilaskortiksi’.  Vakiintuneita nimityksiä näille korteille ei ole. Yllä mainitulta Fimean sivuilta voi tarkastella potilaskortteja ja muuta riskien vähimmäistämiseen (minimointiin) liittyvää koulutusmateriaalia.

 

Annoying Mistake in Annex IV Template

There is an annoying mistake in the Finnish QRD PSUR Annex IV template, whose heading is ‘Scientific conclusion and grounds for the variation to the terms of the marketing authorisation(s)’.

In the English template, there is the following phrase: ‘The CMPH recommends that the terms of the Marketing Authorisation(s) should be varied.’ The FI version is ‘Lääkevalmistekomitea suosittelee myyntiluvan/myyntiluvan muuttamista.’

The word corresponding to ‘terms’ is missing in the Finnish template : the latter part of the template should read ‘… myyntiluvan/myyntilupien ehtojen muuttamista.’  (italics are mine).  Now the Finnish phrase claims that the CMPH would recommend varying the marketing authorisation(s).

The current FI template thus reads : ‘The CHMP recommends that the marketing authorisation(s) should be varied.’

The templates can be found here

Duodecim User Interface Soon Updated

The Duodecim online dictionaries’  homepage will soon look more or less  like  this:

http://www.terveysportti.fi/sovellukset/sanakirjat/app/#/

New features  include predictive text.  Besides, 3,000 new words will be added to Lääketieteen termit.

 

Information in Finnish, received from Duodecim:

Sanakirjanäkymä uudistuu tammikuussa.

http://www.terveysportti.fi/sovellukset/sanakirjat/app/#/

Etusivua vielä muutetaan, jolloin näkyy heti avausnäkymästä, mitä sanakirjoja on tarjolla. Ennakoiva syöttö muuttaa hakemista olennaisesti. Lisäksi Lääketieteen termeihin tulee päivitys, 3000 uutta termiä.