TBE Vaccine Product Information out of Date

The vaccination schedule mentioned  in the TicoVac package leaflet  is out of date. The same applies to Encepur. These two are vaccines against tick-borne encephalitis.  The Finnish National Institute for Health and Welfare (THL) has given new vaccination schedule recommendations in 2017; however, the revaccination intervals mentioned in the vaccine package leaflets have not been updated. THL has come into conclusion that because the level of antibodies remains rather high for many years after vaccination, there is no need for booster vaccinations as often as it was earlier thought.

Ns. punkkirokotteen ottaminen on Suomessa yhä yleisempää punkkien eli puutiaisten yleistyessä. Rokotteella ehkäistään TBE:tä (puutiaisaivokuume, puutiaisaivotulehdus, Kumlingen tauti).  Yleisesti aikuisille käytetty rokote on nimeltään TicoVac ja alle 16-vuotiaille käytetty TicoVac Junior. Aiemmin tehosterokote suositeltiin annettavaksi kuten TicoVacin pakkausselosteessa kerrotaan, mutta THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) muutti vuonna 2017 suositustaan, koska tutkimusten mukaan rokotuksen jälkeen vasta-aineet pysyvätkin koholla veressä pitempään kuin aiemmin on arvioitu. Tehosterokotusta ei näin ollen tarvitse ottaa niin usein.  THL kertoo asiasta sivuillaan.

Toinen Suomessa käytössä oleva TBE:n ehkäisemiseen tarkoitettu rokote on kauppanimeltään Encepur.

Annoying Mistake in Annex IV Template

There is an annoying mistake in the Finnish QRD PSUR Annex IV template, whose heading is ‘Scientific conclusion and grounds for the variation to the terms of the marketing authorisation(s)’.

In the English template, there is the following phrase: ‘The CMPH recommends that the terms of the Marketing Authorisation(s) should be varied.’ The FI version is ‘Lääkevalmistekomitea suosittelee myyntiluvan/myyntiluvan muuttamista.’

The word corresponding to ‘terms’ is missing in the Finnish template : the latter part of the template should read ‘… myyntiluvan/myyntilupien ehtojen muuttamista.’  (italics are mine).  Now the Finnish phrase claims that the CMPH would recommend varying the marketing authorisation(s).

The current FI template thus reads : ‘The CHMP recommends that the marketing authorisation(s) should be varied.’

The templates can be found here

Are the endings with -ä and -a both correct?

A client asked: “why there is one occurrence of “sta” and one occurrence of “stä” in the phrases below? Are both correct?

 • voi esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä
 • voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta

My quick answer (without long grammatical explanations):

-stä and -sta are both correct in their respective places. The reason:  the vowel used in the ending depends on the vovels present in the beginning of the word. This phenomenon  is called “vowel harmony“.

100 = sata -> sadasta
10 = kymmenen -> kymmenestä
1 = yksi -> yhdestä
1000 = tuhat -> tuhannesta

A certain vowel combination requires -ä, another vowel combination requires -a.

There are some foreign words where both endings can be used, e.g. analyysi; ‘analyysistä’ and ‘analyysista’ are both ok. But this is rare.

 

Lääkeaineiden yleisnimet (INN) löytyvät Fimean sivuilta

Lääkeaineilla on ainakin kolme nimeä:

1) kemiallinen nimi (chemical name)

2) yleisnimi (INN eli international nonproprietary name) eli geneerinen nimi (generic name) ja

3) kauppanimi (ä) (trade name(s), proprietary name(s))

Helppona esimerkkinä tästä vaikkapa tunnettu särkylääke “aspiriini”, jonka alkuperäinen kauppanimi “Aspirin” on niin tunnettu, että se on muuttunut lähes yleisnimeksi. Yleisnimi on kuitenkin “asetyylisalisyylihappo” ja kemiallinen nimi on “2-(asetyylioksi)bentsoehappo”.

Asetyylisalisyylihappoa myydään Suomessa Aspirin-kauppanimen lisäksi esim. “Disperin”-nimellä.

Fimea julkaisee lääkeaineiden yleisnimistä kolmikielistä (englanti-latina-suomi) luetteloa, joka päivitetään aika ajoin. Lista löytyy seuraavan sivun alalaidan linkistä: http://www.fimea.fi/valvonta/lait_ja_ohjeet/euroopan_farmakopea/laakeaineiden_yleisnimet_inn_

The Finnish non-proprietary names of drugs can be found in the English-Latin-Finnish list published by Fimea (link to the list on the page mentioned above).

 

Months in Finnish (and how to write the date)

The months in Finnish are the following (English names in brackets):

 • tammikuu (January)
 • helmikuu (February)
 • maaliskuu (March)
 • huhtikuu (April)
 • toukokuu (May)
 • kesäkuu (June)
 • heinäkuu (July)
 • elokuu (August)
 • syyskuu (September)
 • lokakuu (October)
 • marraskuu (November)
 • joulukuu (December).

The date is normally expressed in the following ways:

 • 6.12.2015 = 6. joulukuuta 2015
 • 29.11.1962 = 29. marraskuuta 1962
 • 15.6.2016 = 15. kesäkuuta 2016

Please note that in the date expression where the month name is written out, there is a full stop after the number indicating the day,  and the ending ‘- ta’ must be added to the month name.

Shortening of the month names is done by dropping  the “kuu” part out of the word (kuu =month):  tammi, helmi, maalis etc.

In Finnish texts, dates are commonly written with numbers only:  3.1.2015. In more solemn texts, month names are used: 3. tammikuuta 2015.

In the Finnish templates, e.g. QRD template version 10.1 , SPC sections 9 and 10 (see below),  the expression ‘PP kuukausi VVVV’ is not correct – the date must be expressed PP. kuukautta VVVV. 

 1. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

<Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: {PP kuukausi VVVV}>(My note: the spelling of the date is wrong)

<Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: {PP kuukausi VVVV}> (My note: the spelling of the date is wrong)

 1. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

{KK/VVVV}>

<{PP.KK.VVVV}>

<{PP kuukausi VVVV}> (My note: the spelling of the date is wrong)

———————————

Month names can have other endings, too (e.g. in July = heinäkuussa),  so if you have to insert a month name in Finnish in the text but you don’t know Finnish, it is wise to ask a person who knows Finnish to check your insertion.

 

Duodecim User Interface Soon Updated

The Duodecim online dictionaries’  homepage will soon look more or less  like  this:

http://www.terveysportti.fi/sovellukset/sanakirjat/app/#/

New features  include predictive text.  Besides, 3,000 new words will be added to Lääketieteen termit.

 

Information in Finnish, received from Duodecim:

Sanakirjanäkymä uudistuu tammikuussa.

http://www.terveysportti.fi/sovellukset/sanakirjat/app/#/

Etusivua vielä muutetaan, jolloin näkyy heti avausnäkymästä, mitä sanakirjoja on tarjolla. Ennakoiva syöttö muuttaa hakemista olennaisesti. Lisäksi Lääketieteen termeihin tulee päivitys, 3000 uutta termiä.