Mikä ihmeen kortti? Patient alert card (patient information card, patient reminder card…)

For risk minimisation purposes, patient alert cards (or patient information cards, patient reminder cards) are used.  These cards are part of ‘additional risk minimisation materials’ (‘riskienminimoinnin lisämateriaalit).

Potilaskortteja (potilaan varoituskortti, potilaan muistutuskortti) käytetään, kun jonkin lääkkeen riskien minimoimiseksi halutaan varmistua siitä, että potilas ymmärtää lääkkeen käyttöön liittyvät riskit ja osaa käyttää lääkettä turvallisesti. Joissakin korteissa sanotaan, että lääkkeiden käyttäjien olisi pidettävä kortti aina mukanaan.  Lääkärissä  (myös muun vaivan vuoksi) käyvän on syytä näyttää tämä kortti lääkärille.  Fimea julkaisee hyväksymiään koulutusmateriaaleja, myös potilaskortteja, omilla sivuillaan.

Näiden korttien nimitykset vaihtelevat sekä suomeksi että englanniksi. Englannin ‘patient alert card’ tai ‘patient reminder card’ saattaa olla käännetty suomeksi vain ‘potilaskortiksi’.  Vakiintuneita nimityksiä näille korteille ei ole. Yllä mainitulta Fimean sivuilta voi tarkastella potilaskortteja ja muuta riskien vähimmäistämiseen (minimointiin) liittyvää koulutusmateriaalia.

 

TBE Vaccine Product Information out of Date

The vaccination schedule mentioned  in the TicoVac package leaflet  is out of date. The same applies to Encepur. These two are vaccines against tick-borne encephalitis.  The Finnish National Institute for Health and Welfare (THL) has given new vaccination schedule recommendations in 2017; however, the revaccination intervals mentioned in the vaccine package leaflets have not been updated. THL has come into conclusion that because the level of antibodies remains rather high for many years after vaccination, there is no need for booster vaccinations as often as it was earlier thought.

Ns. punkkirokotteen ottaminen on Suomessa yhä yleisempää punkkien eli puutiaisten yleistyessä. Rokotteella ehkäistään TBE:tä (puutiaisaivokuume, puutiaisaivotulehdus, Kumlingen tauti).  Yleisesti aikuisille käytetty rokote on nimeltään TicoVac ja alle 16-vuotiaille käytetty TicoVac Junior. Aiemmin tehosterokote suositeltiin annettavaksi kuten TicoVacin pakkausselosteessa kerrotaan, mutta THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) muutti vuonna 2017 suositustaan, koska tutkimusten mukaan rokotuksen jälkeen vasta-aineet pysyvätkin koholla veressä pitempään kuin aiemmin on arvioitu. Tehosterokotusta ei näin ollen tarvitse ottaa niin usein.  THL kertoo asiasta sivuillaan.

Toinen Suomessa käytössä oleva TBE:n ehkäisemiseen tarkoitettu rokote on kauppanimeltään Encepur.

Annoying Mistake in Annex IV Template

There is an annoying mistake in the Finnish QRD PSUR Annex IV template, whose heading is ‘Scientific conclusion and grounds for the variation to the terms of the marketing authorisation(s)’.

In the English template, there is the following phrase: ‘The CMPH recommends that the terms of the Marketing Authorisation(s) should be varied.’ The FI version is ‘Lääkevalmistekomitea suosittelee myyntiluvan/myyntiluvan muuttamista.’

The word corresponding to ‘terms’ is missing in the Finnish template : the latter part of the template should read ‘… myyntiluvan/myyntilupien ehtojen muuttamista.’  (italics are mine).  Now the Finnish phrase claims that the CMPH would recommend varying the marketing authorisation(s).

The current FI template thus reads : ‘The CHMP recommends that the marketing authorisation(s) should be varied.’

The templates can be found here

Are the endings with -ä and -a both correct?

A client asked: “why there is one occurrence of “sta” and one occurrence of “stä” in the phrases below? Are both correct?

 • voi esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä
 • voi esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta

My quick answer (without long grammatical explanations):

-stä and -sta are both correct in their respective places. The reason:  the vowel used in the ending depends on the vovels present in the beginning of the word. This phenomenon  is called “vowel harmony“.

100 = sata -> sadasta
10 = kymmenen -> kymmenestä
1 = yksi -> yhdestä
1000 = tuhat -> tuhannesta

A certain vowel combination requires -ä, another vowel combination requires -a.

There are some foreign words where both endings can be used, e.g. analyysi; ‘analyysistä’ and ‘analyysista’ are both ok. But this is rare.

 

Lääkeaineiden yleisnimet (INN) löytyvät Fimean sivuilta

Lääkeaineilla on ainakin kolme nimeä:

1) kemiallinen nimi (chemical name)

2) yleisnimi (INN eli international nonproprietary name) eli geneerinen nimi (generic name) ja

3) kauppanimi (ä) (trade name(s), proprietary name(s))

Helppona esimerkkinä tästä vaikkapa tunnettu särkylääke “aspiriini”, jonka alkuperäinen kauppanimi “Aspirin” on niin tunnettu, että se on muuttunut lähes yleisnimeksi. Yleisnimi on kuitenkin “asetyylisalisyylihappo” ja kemiallinen nimi on “2-(asetyylioksi)bentsoehappo”.

Asetyylisalisyylihappoa myydään Suomessa Aspirin-kauppanimen lisäksi esim. “Disperin”-nimellä.

Fimea julkaisee lääkeaineiden yleisnimistä kolmikielistä (englanti-latina-suomi) luetteloa, joka päivitetään aika ajoin. Lista löytyy seuraavan sivun alalaidan linkistä: http://www.fimea.fi/valvonta/lait_ja_ohjeet/euroopan_farmakopea/laakeaineiden_yleisnimet_inn_

The Finnish non-proprietary names of drugs can be found in the English-Latin-Finnish list published by Fimea (link to the list on the page mentioned above).

 

Months in Finnish (and how to write the date)

The months in Finnish are the following (English names in brackets):

 • tammikuu (January)
 • helmikuu (February)
 • maaliskuu (March)
 • huhtikuu (April)
 • toukokuu (May)
 • kesäkuu (June)
 • heinäkuu (July)
 • elokuu (August)
 • syyskuu (September)
 • lokakuu (October)
 • marraskuu (November)
 • joulukuu (December).

The date is normally expressed in the following ways:

 • 6.12.2015 = 6. joulukuuta 2015
 • 29.11.1962 = 29. marraskuuta 1962
 • 15.6.2016 = 15. kesäkuuta 2016

Please note that in the date expression where the month name is written out, there is a full stop after the number indicating the day,  and the ending ‘- ta’ must be added to the month name.

Shortening of the month names is done by dropping  the “kuu” part out of the word (kuu =month):  tammi, helmi, maalis etc.

In Finnish texts, dates are commonly written with numbers only:  3.1.2015. In more solemn texts, month names are used: 3. tammikuuta 2015.

In the Finnish templates, e.g. QRD template version 10.1 , SPC sections 9 and 10 (see below),  the expression ‘PP kuukausi VVVV’ is not correct – the date must be expressed PP. kuukautta VVVV. 

 1. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

<Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: {PP kuukausi VVVV}>(My note: the spelling of the date is wrong)

<Viimeisimmän uudistamisen päivämäärä: {PP kuukausi VVVV}> (My note: the spelling of the date is wrong)

 1. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

{KK/VVVV}>

<{PP.KK.VVVV}>

<{PP kuukausi VVVV}> (My note: the spelling of the date is wrong)

———————————

Month names can have other endings, too (e.g. in July = heinäkuussa),  so if you have to insert a month name in Finnish in the text but you don’t know Finnish, it is wise to ask a person who knows Finnish to check your insertion.

 

Duodecim User Interface Soon Updated

The Duodecim online dictionaries’  homepage will soon look more or less  like  this:

http://www.terveysportti.fi/sovellukset/sanakirjat/app/#/

New features  include predictive text.  Besides, 3,000 new words will be added to Lääketieteen termit.

 

Information in Finnish, received from Duodecim:

Sanakirjanäkymä uudistuu tammikuussa.

http://www.terveysportti.fi/sovellukset/sanakirjat/app/#/

Etusivua vielä muutetaan, jolloin näkyy heti avausnäkymästä, mitä sanakirjoja on tarjolla. Ennakoiva syöttö muuttaa hakemista olennaisesti. Lisäksi Lääketieteen termeihin tulee päivitys, 3000 uutta termiä.

 

Small but problematic – signal words into Finnish

Until now, I did not know that  the signal words “Danger”, “Warning” and “Caution” (and “Notice”)  and their translations into several languages have been standardized and also their translations into Finnish!

Danger = Vaara

Warning = Varoitus

Caution = Huomio

Notice = Huomautus

Of course we translators have often translated these signal words in this very way, but it was nice to find out that the standard versions in a document.  EDIT (2019):  In this post, there was originally a link to the document where I found these terms, but unfortunately the document has disappeared / its address has been changed since.

Guide of Pharmaceutical Product Development published in Finnish

A new guide describing the pharmaceutical product development process has been published by a Finnish consultancy company, DRA Consulting Oy,  together with Tekes.  The guide is available on this site: https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/327_2016_laakeopas.pdf

The guide e.g. explains  different phases of pharmaceutical development and includes a useful list of abbreviations (pages 66-68).

DRA Consulting Oy on julkaissut Tekesin myötävaikutuksella 70-sivuisen tietopaketin nimeltä “Opas lääkkeiden myyntilupavaatimuksista. Tuotekehitysnäkökulma Suomessa ja EU:ssa“.  (ks. linkki  yllä) Lääketieteellisten tekstien kääntäjälle oppaasta voi olla hyötyä, sillä kuten tiivistelmässä sanotaan, “lukijalle avataan alan peruskäsitteitä, käsitellään farmaseuttisia, prekliinisiä, kliinisiä, ja hallinnollisia dokumentaatiovaatimuksia ja kuvataan myyntilupahakemusprosesseja.”  Esimerkiksi lyhennelista (s. 66-68) on ilahduttavan kattava.