Tag Archives: Finnish language

“Ohjeet antamisesta”, “ohjeet antamiseen or “antamisohjeet”?”

I often see the following type of translation in SPCs:

Comprehensive instructions for administration are given in the package leaflet, section 7, “Instructions for use”

Yksityiskohtaiset ohjeet XYZ-valmisteen antamisesta löytyvät pakkausselosteesta kohdasta 7, ”Käyttöohjeet”.

But one should translate “instructions for administration” using the structure “ohjeet antamiseen” or “antamisohjeet”. Think about “Instructions for making coffee”. In idiomatic Finnish. one doesn’t say “Ohjeet kahvin keittämisestä” but either “Kahvin keittämisohjeet” or “Ohjeet kahvin keittämiseen”. Do you agree?

This kind of a structure should be corrected in the templates, too, if present there.